Máy bơm bù nhiệt – Europlus

Hiển thị tất cả 5 kết quả

 1. Nguyên lý hoạt động chung hệ thống, chức năng các thành phần của hệ thống máy nước nóng

 

Trả lời:

 1. Nguyên lý hoạt động:
 • Nước lạnh được cấp vào bồn nước nóng Solar thông qua phao điều khiển, van điều khiển hoặc điều khiển của cảm biến mực nước và van điện từ.
 • Cảm biến mực nước gồm 2 mức nước:
 • Khi mực nước trong bồn Solar xuống tới mức 1 thì cảm biến điều khiển van điện mở ra để cung cấp nước lạnh vào bồn Solar.
 • Khi nước lạnh cấp vào bồn Solar đến mức 2. Cảm biến sẽ điều khiển van điện từ đóng lại để ngưng cung cấp vào bồn Solar. Ngược lại, quá trình này diễn ra liên tục và khép kín dựa vào điều khiển của cảm biến mực nước và van điện từ.
  • Đây là hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời áp dụng nguyên lý đối lưu cưỡng bức. Hệ thống điều khiển sẽ kiểm tra chênh lệch nhiệt độ giữa nước trong bồn và nước trên hệ hấp thu nhiệt (Dàn thu nhiệt). Khi khoảng chênh lệch nhiệt độ đã đạt ngưỡng ≥ ΔTON, tùy theo giá trị cài đặt, thì lúc đó hệ thống điều khiển sẽ kích bơm hoạt động để đảo nước. Nếu nhiệt độ so sánh giữa bồn và hệ hấp thu nhiệt (Dàn thu nhiệt)  ≤  ΔToFF, thì hệ thống sẽ cho bơm dừng lại để cho hệ hấp thu nhiệt (Dàn thu nhiệt) tiếp tục làm nhiệm vụ hấp thụ nhiệt từ bức xạ mặt trời làm cho nước trong hệ hấp thu nhiệt nóng dần lên. Quá trình này cứ diễn ra liên tục như vậy cho đến khi nước trong bồn Solar nóng lên đến nhiệt độ tối đa gần bằng nhiệt độ nước trên hệ hấp thu nhiệt.
  • Nước nóng sau khi đã được gia nhiệt bởi hệ thống hấp thu nhiệt (Dàn thu nhiệt), sẽ được lưu giữ tại bồn bảo ôn. Tại đây nếu nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cài đặt, hệ thống hỗ trợ nhiệt sẽ được hoạt động để gia nhiệt cho nước đạt được nhiệt độ nước yêu cầu. Sau đó, nước này sẽ được cấp đến vị trí sử dụng.
  • Ngoài hệ thống hấp thu năng lượng mặt trời gia nhiệt chính. Chúng tôi, có thiết kế thêm hệ thống gia nhiệt dự phòng bằng Điện trở. Thứ tự ưu tiên hoạt động là Năng Lượng Mặt Trời →Điện Trở, để luôn đảm bảo nước nóng trong mọi điều kiện thời tiết.
  • Nước nóng cấp xuống các điểm sử dụng sau một thời gian lượng nước chứa trong đường ống sẽ bị thất thoát nhiệt ra môi trường → nhiệt độ nước sẽ giảm. Vì vậy, hệ thống có sử dụng thêm đường hồi nước nóng để luân chuyển lượng nước nóng bị thất thoát nhiệt được trở lại bồn Solar để gia nhiệt, đồng thời đẩy lượng nước nóng ở bồn bảo ôn nước nóng xuống đường ống tới các điểm sử dụng để đảm bảo khi mở vòi nước ra sử dụng thời gian có nước nóng là nhanh nhất.